nslookup là một công cụ quản trị dòng lệnh để kiểm tra và khắc phục sự cố DNS may chủ (Máy chủ tên miền). Nó được sử dụng để truy vấn cụ thể DNS hồ sơ tài nguyên (RR) cũng. Hầu hết các hệ điều hành đều có tính năng nslookup tích hợp sẵn.

Bài viết này trình bày chi tiết lệnh nslookup được sử dụng rộng rãi. Nslookup có thể chạy ở hai chế độ: Tương tácKhông tương tác.

Các Tương tác chế độ được sử dụng để truy vấn Máy chủ DNS về các miền và máy chủ lưu trữ khác nhau. Không tương tác chế độ được sử dụng để truy vấn về thông tin của một miền hoặc máy chủ.

Bạn cũng có thể quan tâm đến bài viết sau:

 • 35 Ví dụ thực tế về lệnh Find trong Linux
 • 20 lệnh Netstat để quản lý mạng Linux
 • 20 lệnh Linux YUM (Yellowdog Updater, đã được sửa đổi) để quản lý gói
 • 27 Lệnh ‘DNF’ (Fork of Yum) để quản lý gói RPM trong Linux

1. Tìm bản ghi “A” (địa chỉ IP) của Miền

# nslookup yahoo.com

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
Name:  yahoo.com
Address: 72.30.38.140
Name:  yahoo.com
Address: 98.139.183.24
Name:  yahoo.com
Address: 209.191.122.70

Miền truy vấn lệnh trên www.yahoo.com với 4.2.2.2 máy chủ DNS công cộng và phần bên dưới hiển thị Câu trả lời không có thẩm quyền: hiển thị MỘT bản ghi của www.yahoo.com

2. Tìm hiểu Tra cứu tên miền ngược

# nslookup 209.191.122.70

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
70.122.191.209.in-addr.arpa   name = ir1.fp.vip.mud.yahoo.com.

Authoritative answers can be found from:

3. Tìm hiểu Tra cứu tên miền cụ thể.

# nslookup ir1.fp.vip.mud.yahoo.com.

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
Name:  ir1.fp.vip.mud.yahoo.com
Address: 209.191.122.70

4. Để truy vấn bản ghi MX (Mail Exchange).

# nslookup -query=mx www.yahoo.com

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
www.yahoo.com  canonical name = fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.
fd-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-fp3.wg1.b.yahoo.com.
ds-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com.
ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-real.wa1.b.yahoo.com.

Authoritative answers can be found from:
wa1.b.yahoo.com
    origin = yf1.yahoo.com
    mail addr = hostmaster.yahoo-inc.com
    serial = 1344827307
    refresh = 30
    retry = 30
    expire = 86400
    minimum = 1800

See also  10 lệnh “IP” hữu ích để định cấu hình giao diện mạng

MX bản ghi đang được sử dụng để ánh xạ một tên miền tới danh sách các máy chủ trao đổi thư cho tên miền đó. Vì vậy, nó cho biết rằng bất kỳ thư nào được nhận / gửi đến @ yahoo.com sẽ được chuyển đến máy chủ thư.

5. Để truy vấn bản ghi NS (Máy chủ định danh).

# nslookup -query=ns www.yahoo.com

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
www.yahoo.com  canonical name = fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.
fd-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-fp3.wg1.b.yahoo.com.
ds-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com.
ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-real.wa1.b.yahoo.com.

Authoritative answers can be found from:
wa1.b.yahoo.com
    origin = yf1.yahoo.com
    mail addr = hostmaster.yahoo-inc.com
    serial = 1344827782
    refresh = 30
    retry = 30
    expire = 86400
    minimum = 1800

6. Để truy vấn bản ghi SOA (Start of Authority).

# nslookup -type=soa www.yahoo.com

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
www.yahoo.com  canonical name = fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.
fd-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-fp3.wg1.b.yahoo.com.
ds-fp3.wg1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com.
ds-any-fp3-lfb.wa1.b.yahoo.com canonical name = ds-any-fp3-real.wa1.b.yahoo.com.

Authoritative answers can be found from:
wa1.b.yahoo.com
    origin = yf1.yahoo.com
    mail addr = hostmaster.yahoo-inc.com
    serial = 1344827965
    refresh = 30
    retry = 30
    expire = 86400
    minimum = 1800

7. Để truy vấn tất cả các bản ghi DNS có sẵn.

# nslookup -query=any yahoo.com

Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

Non-authoritative answer:
yahoo.com
    origin = ns1.yahoo.com
    mail addr = hostmaster.yahoo-inc.com
    serial = 2012081016
    refresh = 3600
    retry = 300
    expire = 1814400
    minimum = 600
Name:  yahoo.com
Address: 98.139.183.24
Name:  yahoo.com
Address: 209.191.122.70
Name:  yahoo.com
Address: 72.30.38.140
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta7.am0.yahoodns.net.
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta5.am0.yahoodns.net.
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta6.am0.yahoodns.net.
yahoo.com    nameserver = ns3.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns4.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns2.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns8.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns1.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns6.yahoo.com.
yahoo.com    nameserver = ns5.yahoo.com.

Authoritative answers can be found from:

8. Bật chế độ Gỡ lỗi

Để kích hoạt Chế độ kiểm tra sửa lỗi ‘set debug’ sẽ trả về cho bạn thông tin chi tiết như TTL, đây là đầu ra.

# nslookup -debug yahoo.com

> set debug
> yahoo.com
Server:     4.2.2.2
Address:    4.2.2.2#53

------------
  QUESTIONS:
    yahoo.com, type = A, class = IN
  ANSWERS:
  -> yahoo.com
    internet address = 72.30.38.140
    ttl = 1523
  -> yahoo.com
    internet address = 98.139.183.24
    ttl = 1523
  -> yahoo.com
    internet address = 209.191.122.70
    ttl = 1523
  AUTHORITY RECORDS:
  ADDITIONAL RECORDS:
------------
Non-authoritative answer:
Name:  yahoo.com
Address: 72.30.38.140
Name:  yahoo.com
Address: 98.139.183.24
Name:  yahoo.com
Address: 209.191.122.70

Trong bài viết này, chúng tôi đã cố gắng đề cập đến nslookup các lệnh có thể giúp bạn tìm kiếm (DNS) Thông tin liên quan đến Dịch vụ Tên miền.

See also  13 Ví dụ về lệnh Mèo cơ bản trong Linux

Bài tiếp theo sẽ nói về lệnh đào Linux tương tự như nslookup. Nếu bạn thích bài viết, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và đừng quên đóng góp ý kiến ​​quý giá của bạn thông qua khung bình luận.

By admin

Leave a Reply