Định cư

Bất kỳ sự hỗ trợ của tất cả trong xe tăng sẽ làm cho cuộc sống của bạn khốn khổ. Nếu có thể, đừng chơi Sona ở đường tiêu diệt.

Caitlyn

Pha cấu rỉa mạnh mẽ của cô ấy cho phép bạn khoanh vùng tướng địch ra khỏi làn đường thậm chí còn khó hơn.

By bachnv

Leave a Reply