NS

Hướng dẫn này có giúp bạn không? Nếu vậy xin vui lòng cho họ một phiếu bầu hoặc để lại nhận xét.
Bạn thậm chí có thể giành được giải thưởng bằng cách làm như vậy!
Tôi thích Hướng dẫn này
Tôi không thích Hướng dẫn này

Cảm ơn!

Các phiếu bầu và nhận xét của bạn khuyến khích các tác giả hướng dẫn của chúng tôi tiếp tục
tạo hướng dẫn hữu ích cho cộng đồng Liên minh huyền thoại.

See also  Hướng dẫn xây dựng Sona của Thunder1224

By bachnv

Leave a Reply