Timeline: 00:00 Ban & Pick 00:15 Runes & Abilities 01:26 Gameplay 05:08 Get a SOLO KILL 05:36 Gameplay 09:08 Get a Double Kill 09:45 Gameplay 11:25 …

Tag: yasuo game, [vid_tags]

Xem thêm: https://gamemới.vn/category/game-offline

Nguồn: https://gamemới.vn

See also  Cách xóa email trên Facebook bằng máy tính, điện thoại 2022 - Giá trị độc

By admin

Leave a Reply